Cultura ibèrica

A partir del segle VIII a.n.e., la pròpia dinàmica evolutiva de les poblacions del Bronze i les influències i els contactes comercials amb els fenicis i, en menor mesura amb els grecs, donarà pas a la Cultura Ibèrica, la primera civilització autòctona d'aquestes terres, que apareix ja plenament formada i definida al segle V a.n.e.

Només coneixem un assentament ibèric de certa importància a Xàbia. I no obstant això, un dels conjunts d'orfebreria més importants d'aquesta cultura va ser trobat en aquest terme, a la partida de Lluca. El famós Tresor de Xàbia, aparegut fortuïtament el 1904, està compost per un adreç femení format per diverses peces d'or, finament treballades, i unes poques peces de plata. El conjunt presenta una datació d'entre els segles IV-II a.n.e.

Malgrat l'escassesa d'assentaments d'importància i extensió a Xàbia – sols podríem esmentar el poblat de la Plana Justa, dels segles VI-IV a.n.e. – hi són presents en àrees ben pròximes; com ara el Passet de Segària (Benimeli), l'alt de Benimàquia, el coll de Pous i la penya de l'Àguila (Dénia), el morro dels Castellar o la punta de Moraira (Teulada). Al terme, s'hi localitzen materials arqueològics (ceràmiques, monedes, etc.) que ens indiquen l'existència de petits assentaments.

Aquests jaciments, amb una economia centrada en l'explotació agrícola i ramadera, es multipliquen durant la darrera fase ibèrica, precisament quan la conquesta romana afavorí l'aparició de petites explotacions agropecuàries situades en cotes baixes, a la vora de les fèrtils planes.D'aquesta etapa, el Mvsev conserva una magnífica rèplica de bronze daurat de les peces d'or del Tresor de Xàbia, com també algunes peces ceràmiques amb decoració pintada. Hi destaquen també els objectes metàl·lics de ferro i bronze, (molts d'aquests armament militar), monedes i altres materials procedents de jaciments de Xàbia i dels voltants.