El neolític, primers agricultors

A partir del cinquè mil·lenari a.n.e. hi comencem a trobar les primeres evidències materials del Neolític, cultures portadores d'un canvi substancial en la vida i l'activitat de les comunitats humanes: la domesticació de plantes i animals, és a dir, l'aparició de l'agricultura i la ramaderia.

Tots aquests canvis, fonamentals en la història de l'home i la seua relació amb el medi natural, s'havien originat cap VIII mil·lenari a.n.e. a l'àrea del Pròxim Orient des d'on arribaran al litoral mediterrani peninsular, tot seguint un moviment paulatí cap a ponent.

Aquestes transformacions s'acompanyaran d'importants avanços tecnològics; apareix ara la ceràmica i el poliment de la pedra. D'aquest moment són les nombroses restes trobades a la Cova del Montgó, amb abundants ceràmiques fetes a mà, algunes d'elles decorades amb impressions i altres tècniques, destrals i aixols de pedra polida i d'altres instruments de treball o d'adornament que indiquen la transcendència dels canvis. També són neolítics els escassos materials recuperats a la Cova de la Mina.