Agenda 21 Local

La clau de l'Agenda 21 Local radica en la concepció de manera íntegra del desenvolupament social i econòmic amb el respecte pel medi ambient.

L'Agenda 21 Local, nascuda en el Cim de Riu és un pla d'acció per al segle que amb prou feines hem inaugurat. Es tracta d'un document que recull les estratègies i els mètodes integrats per conduir-nos cap a un desenvolupament sostenible

La clau de l'Agenda 21 Local radica en la concepció de manera integra del desenvolupament social i econòmic amb el respecte pel medi ambient

Les actuacions prioritàries són:

1. La revitalització del desenvolupament amb criteris sostenibles, mitjançant:

La implementació de polítiques sostenibles.
La integració del medi ambient i el desenvolupament en el procés de presa de decisions.
El desenvolupament sostenible del nucli de la població (amb models de consum, dinàmica La utilització i la gestió eficients dels recursos.
2. L'augment de la participació i la responsabilitat de les persones, per mitjà de: L'educació, la consciència pública i la formació pràctica.

El reforç del paper dels grups principals:

Les dones
Els nens i els joves
Les ONG
Els agricultors
Les iniciatives de les autoritats locals
Els sindicats
El món del negoci i de la indústria
La comunitat *cientificotècnica