Participar

La participació ciutadana es fonamenta per solucionar els problemes socials, econòmics i ambientals del municipi.

La participació ciutadana és fonamental per solucionar els problemes socials, econòmics i ambientals del municipi, tenint com a principals objectius els següents:

Incrementar els nivells de democratització.
Reduir el distanciament entre l'administració pública i la població.
Promoure l'educació en valors com el desenvolupament sostenible.

Crear les condicions per aconseguir la conscienciació, discussió i participació a la comunitat.
Implicar a la comunitat en pràctiques dins del context de la democràcia participativa.


La implicació dels veïns del poble és proporcional al grau de responsabilitat comunitària pel que concerneix les qüestions de la vida local, constituint un requisit fonamental per a l'èxit en la implementació d'accions a llarg termini, al mateix temps que és l'element clau per al desenvolupament de qualsevol procés de construcció de consens, en relació amb la perspectiva d'anàlisi, a les metes establertes, les mesures a desenvolupar, la implementació d'aquestes i la seva retroalimentació.