Protecció Ambiental

Des que l'Àrea de Medi Ambient va ser creada en aquest Ajuntament l'any 1993, s'han realitzat i realitzen intervencions per encarar els problemes de sostenibilitat que pateix el municipi de Xàbia.

Les actuacions més destacables a nivell municipal són les següents:

 • 1987 Es declara el Parc Natural del Montgó, que afecta en un 45% de la seva superfície al municipi de Xàbia.
 • 1993 Es declara la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni. Es posa en marxa la Comissió de Seguiment.
 • 1994 Es crea l'Aula de la Natura El Portitxol. La seu està a l'antiga escola rural de la partida Portitxol. Programes anuals ininterromputs d'Educació Ambiental des d'aquesta data, per biòlegs contractats per l'Ajuntament.
 • 1995 Es crea l'Abocador Municipal de Residus Inerts de Ramblars. Pla de recollida selectiva de vidre.
 • 1996 El municipi forma part de la Societat de Reciclatge de la Marina Alta. Tractament centralitzat dels Residus Sòlids Urbans per Planta de Transferències. Es clausura l'abocador incontrolat de Tossal Gros.
 • 1997 S'inicia la construcció de la Xarxa de Miradors i Senderisme del Municipi de Xàbia. En l'actualitat hi ha construïts 15 Miradors i 6 Itineraris de Senderisme amb visites guiades a l'estiu. S'inicien els treballs de restauració dels Molins de la Plana i del Castell de la Granadella.
 • 1997 S'inicia el Pla de Recollida Selectiva de Paper i Cartró. 1998 Es restaura l'abocador de Tossal Gros.
 • 1998 S'inicien les Campanyes anuals de Neteja de Fons Marins.
 • 1998 La Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient declara 4 Microreserves de Flora al terme municipal de Xàbia (petites parcel · les de seguiment botànic permanent i d'ús científic-didàctic que recull una mostra significativa de la flora destacat de la zona). Actualment hi ha 6 zones declarades com a tal.
 • 1999 Es posa en marxa l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals. Es crea la Comunitat de Regants de l'efluent de l'EDAR.
 • 2000 S'inicia el Pla de Recollida Selectiva de roba usada. Actualment hi ha instal·lats 17 punts de recollida.
 • 2000 S'inicia el Programa de Tractament dels residus verds mitjançant trituració per a la seva utilització en la fabricació de compost.
 • 2001 S'inicia el Programa de Recollida de Vehicles Abandonats en la Via Pública i lliurament a un gestor autoritzat.
 • 2001 L'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient inicien els treballs de reforestació i restauració ambiental de la muntanya de "La Granadella". Els treballs continuen fins a l'actualitat.
 • 2002 Es posa en marxa l'Estació Dessalinitzadora d'Aigua de Mar S'assegura l'abastiment d'aigua potable. S'inicia el Pla de Recollida Selectiva d'Envasos.
 • 2002 S'atorga a l'Ajuntament de Xàbia el guardó ESCOMBRA DE PLATA concedit per ATEGRUS en ocasió de la fira TECMA 2002.
 • 2002 La Conselleria de Territori i Habitatge aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural del Montgó.
 • 2003 S'encarrega la redacció del projecte d'alternatives per a valoració energètica com a biomassa dels residus verds triturats.
 • 2004 L'Ajuntament impulsa, en col · laboració amb el Ministeri de Medi Ambient, els projectes d'adequació estètica i ambiental de la façana marítima de l'Arenal i del Muntanyar Primer.
 • 2004 L'Ajuntament de Xàbia obté el guardó ESCOMBRA D'OR concedit per ATEGRUS en ocasió de la fira TECMA 2004.
 • 2004 L'Ajuntament inicia els tràmits i contracta la redacció del projecte per declarar Paratge Natural Municipal a la zona de "La Granadella".