ASSESSORAMENT

En el Departament de Servicis Socials pot obtindre informació, assessorament i gestionar els següents recursos.

 • Pensions no Contributives de Jubilació i Invalidesa
 • Adopció de menors a nivell Nacional i Internacional
 • Famílies Acollidores
 • Títol de Família Numerosa:solicitud i renovació
 • Targeta de Transport per a la Tercera Edat
 • Targeta d'aparcament per a discapacitats
 • Ajudes econòmiques per a l'atenció d'ancians
 • Tramitació de Bono-Residencia
 • Sol·licitud i certificats de minusvalidesa
 • Viatges Socials de l'IMSERSO
 • Termalisme Social de l'IMSERSO
 • Termalisme Social de la Comunitat Valenciana
 • Teleassistència domiciliària
 • Targeta Cultural de la Tercera Edad
 • Viatges Socials de la Comunitat Valenciana