Instal.lacions esportives

Degut a la pandemia de COVID-19, que representa una de les crisis mes importants de nostra historia recent, en un gran impacte des de el punt de vista sanitari, social i econòmic; en el fi de frenar la seua expansió i velar per la salut de tots/as, se redacta un Pla de Contingencia d'Instalacions Municipals de XÀBIA per a regular el seu funcionament, tant per als entrenaments, com per a les futures competicions que se pogueren celebrar en les mateixes instalacions.


Aquest Pla entrarà en vigor el dilluns 07 de setembre, i la seua vigencia sera fins a nou avís, condicionat sempre a les instruccions dictades pels orguens competents, podent ser variat en tot moment. La modificacio d'este Pla, sera comunicat en temps i forma.

Per a més informació, el contacte d'atenció al usuari: 96 579 20 00

 

Descàrregues