Ordenances fiscals

Polse ací per a accedir a les ordenazas fiscals en la nostra seu electrònica

A continuació es relacionen els documents disponibles en pdf que podrà descarregar fent click sobre els mateixos: