Comisións informatives

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 • Règim Interior
 • Hisenda
 • Contractació
 • Patrimoni
 • Recursos Humans
 • Governació

 

GRUP MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENT

SOCIALISTA

José F. Chulvi Español
Joaquín Segarra Fornés
Rita Berruti Fuentes
Jose Luis Luengo Medina
Josefa Gisbert Villaplana
Mª Francisca Mata Sapena

Resta de membres indistintament

POPULAR

Oscar R Antón Izquierdo
Teresa Legay Fornés

Resta de membres indistintament

CPJ

Juan Bautista Ortolá Bas

Susana Ern Almudi

COMPROMIS PER XÀBIA

Juan Antonio Cardona Cruañes

Vicent J Colomer Mayans

CIUDADANOS

Enrique José Escrivá Teran

 

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE URBANISME, OBRES I SERVEIS

 • Urbanisme
 • Obres
 • Serveis

 

GRUP MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENT

SOCIALISTA

José F. Chulvi Español
Doris Courcelles
Mª Francisca Mata Sapena
Alberto Tur Buigues
Josefa Gisbert Villaplana
Antonio Miragall Espasa

Resta de membres indistintament

POPULAR

Rosa Cardona Vives
Juan José García Pastor

Resta de membres indistintament

CPJ

Juan Bautista Ortolá Bas

Susana Ern Almudi

COMPROMIS PER XÀBIA

Juan Antonio Cardona Cruañes

Vicent J Colomer Mayans

C'S

Enrique José Escrivá Teran

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • Foment Econòmic
 • Turisme
 • Joventut
 • Noves Tecnologies

 

GRUP MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENT

SOCIALISTA

José F. Chulvi Español
Francisco Moragues Buigues
Mª Montserrat Villaverde Retamero
Joaquín Segarra Fornés
Rita Berruti Fuentes
Doris Courcelles

Resta de membres indistintament

POPULAR

Juan Luis Cardona Salvador
Oscar R. Antón Izquierdo

Resta de membres indistintament

CPJ

Susana Ern Almudi

Juan Bautista Ortolá Bas

COMPROMIS PER XÀBIA

Vicent J Colomer Mayans

Juan Antonio Cardona Cruañes

C'S

Enrique José Escrivá Teran

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

 • Educació
 • Cultura
 • Esports
 • Gabinet Psicopedagògic
 • Serveis Socials
 • Sanitat

GRUP MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENT

SOCIALISTA

José F. Chulvi Español
Francisco Moragues Buigues
Mª Montserrat Villaverde Retamero
Alberto Tur Buigues
Jose Luis Luengo Medina
Antonio Miragall Espasa

Resta de membres indistintament

POPULAR

Juan Luis Cardona Salvador
Juan José García Pastor

Resta de membres indistintament

CPJ

Susana Ern Almudi

Juan Bautista Ortolá Bas

COMPROMIS PER XÀBIA

Vicent J Colomer Mayans

Juan Antonio Cardona Cruañes

C'S

Enrique José Escrivá Teran