Comisións informatives

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 • Règim Interior
 • Hisenda
 • Contractació
 • Patrimoni
 • Recursos Humans
 • Governació

 

GRUPO MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENTE

SOCIALISTA

José Chulvi Español
Joaquín Segarra Fornés
Rita Berruti Fuentes

Mª Francisca Mata Sapena

Resto de miembros indistintamente

POPULAR

 

Resto de miembros indistintamente

CPJ

Juan Bautista Ortolá Bas

 

VOX

José Marcos Pons

--

COMPROMIS PER XÀBIA

Carme Català Caturla

--

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE URBANISME, OBRES I SERVEIS

 • Urbanisme
 • Obres
 • Serveis

 

GRUPO MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENTE

SOCIALISTA

José Chulvi Español
Kika Mata Sapena
Alberto Tur Buigues

Resto de miembros indistintamente

POPULAR

Rosa Cardona Vives
Juan José García Pastor

Resto de miembros indistintamente

CPJ

Juan Bautista Ortolá Bas

 

VOX José Marcos Pons

 

 

COMPROMIS PER XÀBIA

Carme Català Caturla

 

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • Foment Econòmic
 • Turisme
 • Joventut
 • Noves Tecnologies

 

GRUPO MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENTE

SOCIALISTA

José Chulvi Español
Joaquín Segarra Fornés
Rita Berruti Fuentes

Resto de miembros indistintamente

POPULAR

Juan Luis Cardona Salvador 

Resto de miembros indistintamente

CPJ

 

Juan Bautista Ortolá Bas

VOX

José Marcos Pons

 

COMPROMIS PER XÀBIA

Carme Català Caturla

 

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

 • Educació
 • Cultura
 • Esports
 • Gabinet Psicopedagògic
 • Serveis Socials
 • Sanitat

GRUPO MUNICIPAL

TITULAR

SUPLENTE

SOCIALISTA

José Chulvi Español
Alberto Tur Buigues

Resto de miembros indistintamente

POPULAR

Juan Luis Cardona Salvador
Juan José García Pastor

Resto de miembros indistintamente

CPJ

Mavi Pérez Font

Juan Bautista Ortolá Bas

VOX

 

José Marcos Pons

 

COMPROMIS PER XÀBIA

Carme Català Caturla