Premi MedI Ambient 2024

PRIMERA EDICIÓ DEL PREMI MEDI AMBIENTAL XÀBIA 2024

 

El premi ha recaigutBases 2024

Objectiu: L'Ajuntament de Xàbia convoca els Premis Ambientals amb l'objectiu de reconéixer i premiar a persones i empreses que hagen destacat per la seua contribució a laprotecció, conservació i promoció del medi ambient en el nostre municipi.

Categories: S'estableixen les següents categories per als Premis Ambientals:

● Premi a l'Acció Ambiental Individual: Dirigit a persones que hagen realitzataccions significatives a favor del medi ambient en el nostre municipi. No es podran presentar els mateixos interessats, hauran de ser presentats mitjantçant terceres o entitats.

● Premi a l'Empresa Sostenible: Dirigit a empreses que hagen implementatpràctiques i polítiques sostenibles en la seua activitat comercial.

● Reconeixemets extraordinaris: Donades algunes circumstàncies es podràdonar reconeixements especials. No es podran presentar els mateixos interessats.

Premi: El premi consistirà en un reconeixement públic per part de l'Ajuntament de Xàbia per al guanyador en cadascuna de les categories.

Requisits de Participació: Podran participar en la convocatòria tant persones físiques com jurídiques(empreses) que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit del municipi de Xàbia. Els candidats hauran d’haver portat a cap accions concretes a favor del mediambient que hagen tingut un impacte positiu en el nostre entorn local. Els participants hauran de presentar una sol·licitud de candidatura seguint elformulari establert per l'Ajuntament.

Procediment de Presentació de Candidatures: Els interessats podran presentar la seua candidatura de forma individual o ser proposats per tercers. Les candidatures hauran de ser presentades mitjançant un formulari oficial disponible al final d'aquest document, en la pàgina web de l'Ajuntament o en les oficines municipals, a la seu electrònica o via instància general. En el cas de candidatures presentades per tercers, es requerirà el consentimentexprés del candidat.

Avaluació i Selecció de Guanyadors: Un jurat designat per l'Ajuntament avaluarà les candidatures presentades iseleccionarà els guanyadors d’acord amb criteris com l'originalitat, impacte, sostenibilitat i reproductivitat de les accions fetes.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en 5 de juny, Dia Mundial delMedi Ambient en un acte oficial d'entrega de premis.

Terminis de Presentació: El termini de presentació de candidatures es tancarà el 27 de maig de 2024.

Requisits i limitacions específiques: No haver incorregut en sanció per infracció administrativa o delicte mediambiental, o en sanció ferma condemnatòria per accions o omissions considerades discriminatòries per la legislació vigent per raó de gènere.

Descàrregues