Xabia planteja una taxa de 9 euros diaris per estacionar durant l'estiu en les cales Granadella i Portitxol

22 abr 2022

L'Ajuntament de Xàbia sotmetrà a votació en el pròxim ple l'establiment d'una taxa per aparcar durant els mesos d'estiu a l'entorn de les cales del Portixol i la Granadella.

La proposta planteja un pagament únic de 9 euros per dia, que permetrà l'aparcament entre les 9 i les 19 hores. El sistema de “zona taronja” estarà actiu durant els mateixos dies que els serveis de vigilància de seguretat i control d'accés mitjançant un sistema de barrera –de juny al 30 de setembre- i posarà a disposició un total de 190 places d'aparcament: 130 en la Granadellla i 60 en el Portixol.

La taxa per estacionar només afectarà cotxes perquè les motos i les bicicletes continuaran tenint accés gratuït.

A més, l'Ajuntament està preparant també un sistema de transport públic a les cales amb autobusos, una opció alternativa al vehicle privat i que contempla una bonificació en el preu del tiquet del 25% per als veïns del municipi.

La implantació d'una taxa per aparcament en aquests espais naturals amb gran valor ambiental i forta pressió turística en els mesos d'estiu busca la sostenibilitat, reduint els fluxos de trànsit, potenciant el transport col·lectiu i millorant la seguretat. També repartir les despeses (en personal i mitjans materials) que comporten totes les mesures que aplica l'Ajuntament des de 2017 per a controlar els accessos i l'aforament, fins ara sostingudes totalment per l'administració.

Prèviament a establir una taxa, l'Ajuntament va obrir una fase de participació ciutadana per a tantejar a l'opinió pública. En aquesta consulta pública han participat un total de 202 persones. D'elles, el 78% veien convenient que l'Ajuntament organitzara l'aparcament a l'entorn de les cales Granadella i Portitxol i el 57’7% també avalaven que aquesta regulació fora a través de l'establiment d'una taxa per estacionar.