Xàbia licita el pla especial dels Plans amb el qual concretarà la normativa urbanística en esta àrea del parc natural

24 nov 2021

L'Ajuntament de Xàbia ha aprovat els plecs per a la contractació de l'elaboració del document consultiu previ, document inicial estratègic i l'esborrany del pla especial dels Plans i homologació del PGOU vigent, uns documents tècnics que regulen l'urbanisme i les possibilitats d'aprofitament del terreny en aquesta partida rural atesos els necessaris criteris de conservació i preservació que comporten la seua ubicació en un entorn natural protegit.

Tal com explica l'alcalde, José Chulvi, amb aquest pla especial, l'Ajuntament vol donar un marc urbanístic concret als propietaris de la Plana, una àrea que va ser protegida en 1987 com a parc natural del Montgó però en la qual -prèviament a aquesta declaració- ja existia un gran nombre d'habitatges de tipologia rural.

Chulvi apunta que moltes d'aquestes casetes hui són primeres residències i que l'especial situació de la Plana (en la qual conviuen regles urbanístiques municipals (PGOU) amb les autonòmiques com el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) i el Pla Rector d'Usos i Gestió (PRUG), “limita i complica molt als propietaris els tràmits quan volen realitzar qualsevol obra o intervenció de manteniment o millora”.

El primer edil s'ha reunit en diverses ocasions amb l'associació veïnal per a abordar aquesta problemàtica i ara l'executiu impulsa aquesta eina urbanística “amb la qual esperem donar resposta a les seues necessitats i sobretot, aclarir els usos permesos i compatibles amb l'actual protecció”. Chulvi afig que amb això se'ls donarà una major seguretat i facilitarà la tramitació de permisos quan es tracte d'una intervenció permesa.

El contracte ix a licitació amb un pressupost de 50.820 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de 24 mesos (no consecutius, ja que es distribuiran entre les diferents fases del procés, que s'iniciarà amb una fase de consulta i participació).

Els documents previs hauran de marcar els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa, així com els objectius del pla especial o possibles alternatives. Així mateix serviran per a inventariar les edificacions, construccions i infraestructures, tant privades com públiques existents en Els Plans, així com el patrimoni natural i cultural existent.

Quant a l'esborrany del Pla Especial i annex d'homologació del PGOU marcarà una proposta acompanyada dels seus pertinents estudis de viabilitat econòmica, ordenances reguladores i plans d'ordenació. També un document estratègic amb els objectius de la planificació, la problemàtica sobre la qual actua, un diagnòstic de la situació actual del medi ambient i del territori així com els efectes previsibles de la nova normativa, prenent en consideració el canvi climàtic.