Subvencions esportistes locals

L'Ajuntament de Xàbia i la Regidoria d'Esports han publicat en el BOP l'extracte de les bases que regeixen la convocatòria per a les subvencions a esportistes locals d'enguany. L'objectiu d'esta convocatòria és col·laborar en les despeses que la preparació i la formació esportiva exigeixen als esportistes. El consistori ha destinat un total 12.000 euros per a respondre a tots aquells esportistes que sol·liciten estes ajudes.

Podran optar a estes beques els esportistes locals que tinguen complits els 9 anys i 35 anys d'edat com a màxim durant l'any 2023, que estiguen empadronats a Xàbia durant almenys DOS anys o PERTÀNYER a alguna entitat esportiva local durant almenys DOS anys, practicar un esport en nivells de rendiment dirigits a la consecució de títols provincials, autonòmics, nacionals i internacionals, i tindre condició d'esportista federat/a o esportista de “Jocs Esportius de C.V.” en aquest esport, estar vinculat/a a una entitat esportiva (esport no professional) en actiu, i haver obtingut, com a millor resultat esportiu, algun dels  llocs que apareixen en els criteris de valoració.

Les sol·licituds es presentaran en el registre electrònic de l'Ajuntament  de Xàbia durant el termini de 15 dies a comptar des del següent  dia de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud amb els models facilitats en la pàgina web municipal, amb la corresponent documentació, o bé en el registre de les oficines del Portal del *Clot o bé de manera *telématica en la seu electrònica.

Els/as esportistes podran trobar les bases i els annexos I i II en l'àrea d'esports del M.I. Ajuntament de Xàbia, situat a Palau M. Esports “M.B.A.”, de dilluns a divendres, de 9’00 hores a 14’00 hores i de 15’00 a 21’00 hores, i en esta pàgina web.

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden dirigir-se a l'atenció a l'usuari  en el Palau al número de telèfon 965792000 o de manera presencial en la mateixa oficina del pavelló.

 

Descàrregues