Amjasa oferta tres llocs fixos de lampista i obri una bossa per a futures necessitats de personal

17 sep 2021

L'empresa municipal d'aigües, Amjasa, ha convocat un concurs oposició per a cobrir tres places de lampista i crear una borsa de treball d'aquesta especialitat per a futures necessitats de personal.

Els requisits per a optar a un dels llocs és tindre la titulació d'Educació Secundària Obligatòria, permís de conduir tipus B, informàtica a nivell usuari per a la realització de parts i informes i capacitat per a la interpretació dels plans de la llista de carrers i programa GIS.

Es valorarà l'experiència i altres coneixements com els relatius a la xarxa de distribució, l'ús d'utensilis com el geòfon o el correlador i els coneixements en prevenció de riscos laborals.

Els lampistes s'encarreguen de treballs de manteniment i reparació de la xarxa de proveïment, localització d'avaries, execució de talls de subministrament i també se li podran requerir tasques associades al manteniment de la xarxa de clavegueram i de depuradores municipals.

Els contractes que s'ofereixen són indefinits amb període de prova de dos mesos.

Les sol·licituds per a formar part en les corresponents proves d'accés poden presentar-se fins al dia 1 d'octubre de 2021 a les 14.00 hores, mitjançant el model de sol·licitud oficial i via el Registre General de la companyia, situat en Camí Cabanes, 88 (Xàbia), en l'horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores o a través de la Seu Electrònica en https://amjasa.sedelectronica.es.

Poden consultar les bases i detalls de la convocatòria en la secció d'ús de la web www.amjasa.com.