El ple de Xàbia aprova per unanimitat les subvencions a esportistes locals i el nou consell municipal d’Esports

16 sep 2021

El ple de l'Ajuntament de Xàbia ha aprovat hui per unanimitat les bases de les subvencions municipals a esportistes locals corresponents al 2021, una convocatòria dotada amb 12.000 euros amb la qual el Consistori col·labora en les despeses que la preparació i la formació esportiva exigeix als esportistes, convertits en referents i models per a la joventut, amb el propòsit d'afavorir el seu perfeccionament.

La subvenció, que podrà oscil·lar segons demanda entre els 1.200 i 100 euros, està dirigida a esportistes que en 2020 tingueren entre 9 anys i 35 anys i hagen estat empadronats a Xàbia o siguen membres d'alguna entitat esportiva local durant almenys dos anys.

Podran sol·licitar-la els que estiguen federats o donats d'alta com a esportistes de Jocs Esportius CV, estant vinculats a una entitat esportiva en actiu i participen en competicions provincials, autonòmiques, nacionals i internacionals, i tindre condició d'esportista.

Els criteris de puntuació estan detallats en les bases, així com altres condicionants com que es tindran en compte (desplaçaments, pernoctacions o afectacions de la Covid 19 a la seua activitat).

Una vegada es publiquen les bases en el Butlletí Oficial de la Província i el tauler d'anuncis podran formalitzar-se les sol·licituds durant els següents 15 dies, bé presencialment en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o telemàticament a través de l'apartat “Cataleg de Tràmits” de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Xàbia.

En el ple de hui també s'ha aprovat definitivament el reglament del Consell Municipal d’Esports, el nou òrgan consultiu i de participació amb el qual es donarà veu a clubs i entitats del món esportiu local per a així fer-los partícips en la planificació i promoció de l'esport i l'activitat física.

Aquest fòrum reunirà les diferents visions, expectatives, desitjos, aspiracions vinculades a l'esport, així com les diferents opinions que puguen sorgir davant els projectes proposats per la regidoria.

Entre les funcions que recullen les bases del Consell estan les bàsiques que són el seu caràcter representatiu i la seua funció d'assessorament, i també afavorir que la política esportiva de l'Ajuntament s'adeqüe als interessos dels ciutadans i les ciutadanes, dinamitzar la participació amb debats i fins i tot la seua implicació en l'elaboració de plans estratègics o línies d'actuació municipal des d'en les pròpies instal·lacions esportives com els programes que allí es desenvolupen.