La mesa de contractació proposa adjudicar a TETMA el servei de recollida de fem i neteja viària de Xàbia per 5’9 milions d'euros anuals

27 abr 2021

La taula de contractació de l'Ajuntament de Xàbia, òrgan d'assistència tècnica especialitzada en matèria de contractació administrativa que s'encarrega de valorar les proposicions dels licitadors, ha proposat adjudicar a l'empresa Tècniques i Tractaments Mediambientals (TETMA, S.A) el contracte per a la recollida i transport de residus sòlids urbans, gestió de l'ecoparc, neteja de zones públiques i de platges per un total de 5.939.014,67 euros a l'any.

L'empresa ha obtingut la major puntuació -90’125 punts- en el procés de selecció que a més de la proposta econòmica (que té un pes del 35%) , valorava el projecte de servei (organització, mitjans humans, maquinària, criteris de qualitat, atenció mediambiental, control tecnològic o calendarització de la implantació del servei) i millores en aspectes com a neteges addicionals de contenidors, una millor gestió dels punts verds, la creació d'un equip especial per a punts negres, la renovació de tots els contenidors, l'existència d'un equip específic de platges i la contractació d'un responsable de gestió ambiental.

L'adjudicació és provisional, en tant que l'empresa té ara que aportar tota la documentació complementària corresponent, i després ser ratificada per la Corporació en ple.

La licitació del servei de recollida de residus i neteja viària i de platges és la més important a nivell pressupostari i una de les més complicades a nivell tècnic en tant que afecta un sector estratègic, a la qualitat de vida del ciutadà i a la imatge pública. El contracte, que tindrà una vigència de 8 anys, es va plantejar de manera que el pes fora a nivell de projecte- puntua en un 65% per cent enfront del 35% de l'oferta econòmica- buscant que les empreses oferiren qualitat per damunt de preu.