Xàbia inicia l'estudi de la xarxa del clavegueram

15 abr 2021

Modernitzar del clavegueram està des de hui marcat com a prioritat en l'agenda política de l'Ajuntament de Xàbia. Tal com es va acordar en l'últim ple, la Corporació ha assumit que el sistema de sanejament necessita avaluar-se de manera global per a conèixer quines són les seues mancances i les accions que poden impulsar-se des del municipi per a millorar-la i reduir el seu impacte en el medi ambient.

La intenció és preparar una espècie de pla director amb les accions –seqüenciades- necessàries per a pal·liar deficiències i actualitzar la xarxa de sanejament, la infraestructura principal per a la gestió de les aigües residuals, pluvials i industrials.

Hui els portaveus de tots els partits han mantingut la primera trobada exclusivament dedicat al clavegueram i han acordat com encarar el procés.

En finalitzar la reunió, l'alcalde, José Chulvi, ha explicat que el primer acord aconseguit és encarregar un informe tècnic sobre la situació de la xarxa. “Estem d'acord que per a realitzar una correcta gestió i plantejar accions correctives, el principal és tindre un bon coneixement de tot el sistema: els quilòmetres i ubicacions de canonades, les depuradores primària i secundàries en funcionament, l'estat de totes les infraestructures, els problemes detectats i els projectes municipals vinculats, com els nous col·lectors” ha convingut.

Chulvi ha afegit que l'anàlisi s'iniciarà amb una inspecció tècnica especialitzada per a la qual es contractarà l'ús de cambres específiques per a canonades.

També es recaptarà informació en l'Entitat Publica de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR-CV), dependent de la Conselleria d'Agricultura, que facilite un informe sobre el servei de Sanejament i Depuració de la EDAR de Xàbia, la gestió de la qual tenen adjudicada en règim de concessió a l'empresa DAM- Sav Agricultors de la Vega de València.

Els portaveus han convingut fixar la primera comissió monogràfica en el termini de 15 dies