Xàbia analitzarà el sistema de sanejament per a plantejar accions que milloren la seua gestió

29 mar 2021 L'Ajuntament reelegeix a Gabriel Sapena com a Jutge de Pau

El ple de Xàbia ha acordat hui iniciar una anàlisi de la situació de la xarxa de sanejament i clavegueram. Arran d'una moció sobre els problemes provocats per les tovalloletes higièniques presentada pel PP, els portaveus municipals han convingut que, donada la complexitat dels reptes que envolten al sanejament, el més convenient era deixar aquesta proposta sobre la taula i plantejar un compromís més general i confirmat per totes les forces polítiques. Així, s'impulsarà un estudi global del sistema i les seues possibles mancances, fixant un pla de treball amb totes les accions que es puga impulsar des del municipi de cara a millorar la gestió.

Aquest compromís es traslladarà a la comissió informativa d'urbanisme i obres, i també buscarà involucrar a l'empresa municipal d'aigües, Amjasa.

La xarxa de sanejament i l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAM) de Xàbia són gestionades per una empresa privada baix un règim de concessió impulsat per l'Entitat Publica de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR-CV) i que expira en 2023.

També en el ple de hui s'ha acordat per unanimitat de tots els partits reelegir a Gabriel Sapena Salines com a jutge de pau del municipi. Sapena encara així el seu cuart mandat al capdavant d'aquest càrrec representatiu i que s'encarrega d'instruir assumptes civils i penals de poca gravetat en municipis com Xàbia en els quals no hi ha jutge de primera instància.

Un altre dels acords plenaris és acceptar la cessió del dret de tanteig i retracte de la Generalitat Valenciana, la qual cosa permetrà al Consistori ostentar els drets d'adquisició preferent a l'hora d'adquirir habitatges i així poder destinades a lloguer social.