Xàbia prepara una ordenança que reculla diferents tipus de regulació de l'aparcament

24 mar 2021

L'Ajuntament de Xàbia està preparant una ordenança de circulació en la qual, a més d'adaptar a la normativa nacional vigent les condicions d'ús de les vies urbanes, també regula la distribució dels aparcaments entre tots els usuaris –prestant especial atenció a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda- perquè siga compatible amb la fluïdesa del trànsit rodat i l'ús per als vianants dels carrers.

En aquest sentit, l'ordenança deixa preestablits diversos tipus d'estacionament regulat per a poder donar resposta a diferents tipus de necessitats que es puguen plantejar i garantir la rotació dels aparcaments.

Així, distingeix entre un de règim general (dues hores màxim) que és l'equivalent a la zona blava i altres de curta duració o “expressa” (amb un màxim d'una hora) i que seria aplicable en punts molt concrets dels nuclis urbans on es vulga afavorir una considerable rotació. També estableix un altre tipus d'aparcament regulat de llarga duració, més enfocat a aplicar només a l'estiu i en determinades zones turístiques com els accessos a les cales (carrers Pic Tort, Barraca o Truita)

L'ordenança reflecteix també la creació de zones verdes o reservades per a residents acreditats amb una targeta que expedirà l'Ajuntament.

Com explica la regidora de Seguretat Ciutadana, Pepa Gisbert, amb l'ordenança es deixa llest el marc normatiu per si es considera regular l'aparcament en alguna de les zones del terme municipal. La seua aprovació no implica que es vaja a establir cap zona blava o regulada, només que l'Ajuntament tindria les eines tècniques per a fer-lo en cas de decidir-ho.

Així mateix, la normativa també reflecteix unes normes generals de circulació, diferenciant entre vianants, vehicles de motor o bicicletes i incloent per primera vegada als vehicles de mobilitat personal o urbana com a patinets.

L'esborrany de l'ordenança ha sigut facilitat a tots els grups municipals perquè puguen aportar les seues idees o suggeriments.