Amjasa planeja obres per valor de 373.750 euros per a renovar la xarxa hídrica en les zones de la Guàrdia i els Castellans

30 sep 2020

El consell d'administració de l'empresa municipal d'aigües, Amjasa, va aprovar aquest dilluns una sèrie d'obres de renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable en la carretera de la Guàrdia i la zona Carrasquetes-Castellans

Les obres suposaran un desemborsament total de 373.750,51 euros  i s'emmarquen en el pla anual d'inversions que planifica l'hídrica amb la finalitat de millorar el servei, evitar futures avaries o fugides i augmentar el rendiment de la xarxa.

L'empresa ha organitzat els treballs en tres lots que es licitaran per separat: Una obra als carrers Moixeta i carretera de la Guàrdia amb un preu d'eixida de 126.426,55 euros; una segona en carretera de la Guàrdia amb pressupost base de 142.595,85 euros i la tercera que suposa la renovació del sector Castellans-Carrasquetes entre el camí Castellans i carrer Pic del Montsia, valorada en 104.728,12 euros.

Totes les obres tenen un termini d'execució de tres mesos.

Els licitadors podran presentar oferta a tots els lots, si bé, cap licitador podrà resultar adjudicatari de més d'1 lot.