FENT XÀBIA

EDUSI

Hola. "Fent Xàbia" és el nom que hem donat a la nostra aposta per un futur més sostenible, en què utilitzem millor els nostres recursos i potencialitats, més inclusiu i amb més i millors oportunitats de desenvolupament personal, cultural i econòmic per a totes les persones que vivim a Xàbia. És el fruit del treball d'un grup de professionals altament qualificats, així com de l'impuls polític i la participació ciutadana. Adjunts, hi podràs trobar els documents que descriuen de quina manera ens hem preparat per a un futur en què tots i totes comptem.

"Fent Xàbia" s'ha presentat al programa de subvenció dels fons FEDER de la UE. En cas que se'ns concedisca suposarà una inversió de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys, dels que l'Ajuntament de Xàbia n'aportarà el 50%.

 

 

Descàrregues