Informació sobre l’Incendi Forestal a Xàbia

Preguntes més freqüents:

Qui cobrix l'incendi de vivendes?

Les companyies asseguradores on es tinga la pòliza contractada. Cas de no tindre segur, el consorci no cobriria els gastos.

Què he de declarar al meu segur?

Notifique el sinistre com més prompte millor, encara que tinga poques dades. Així aconseguirà que el pèrit vaja abans i s'agilitze el procés. Després hi podrà aportar fotografies (pot fer-les vosté mateix i seran igualment vàlides), relació de danys, pressupostos, factures i tickets.

Com sé qui assegura ma casa?

Ho pot comprovar amb l'últim rebut bancari. Allà apareixeran també les dades de contacte.

Cobrix el segur els danys a arbres i plantes de jardí?

En alguns casos, sí. Dependrà en tot cas de les condicions de la pòliza.

Cobrix el segur els danys en construccions exteriors?

Sí. Estan incloses en la cobertura del continent. 

Es cobrixen els danys causats pel fum?

Habitualment, sí. Dependrà de la cobertura.

Què passa si el foc ha danyat l'interior de la casa?

Els danys estan inclosos en les partides assegurades de continent i contingut. És recomanable demanar un peritatge de part a més del que oferisca la companyia. És així perquè en ocasions el foc causa danys estructurals que no són visibles en un primer anàlisi, però que poden generar greus problemes a mig termini.

Es cobrixen els danys a vehicles?

Només si el vehicle te eixa cobertura en la pòliza contractada. En ocasions s'inclou en el segur d'habitatge però no és habitual.

Es cobrixen les despeses d'evacuació?

Dependrà de les condicions de la pòliza. Guarde qualsevol ticket o factura que vulga reclamar.

Es poden reclamar al segur les despeses d'aigua?

Sí. L'aigua utilitzada en tasques d'extinció es pot reclamar al segur.

El segur ha de pagar-me un lloguer si he de deixar ma casa?

Mentre la seua vivenda estiga sent reparada, l'asseguradora es farà càrrec de les despeses d'allotjament fins el límit de la pòliza. Inclou també les despeses de guardamobles cas que fóra necessari.

Es cobrix la pèrdua de lloguers?

Si sa casa estava llogada en el moment de l'incendi, pot reclamar l'import perdut a l'asseguradora.

Es cobrixen els aliments que es facen malbé?

Sí, en cas que la cobertura ho contemple i si el tall d'energia supera les 8 hores. Caldrà aportar fotos i tickets de compra.

Quan podré accedir a ma casa?

En aquests moments no hi ha vials tallats en tot el terme i per tant ja es pot accedir a les zones evacuades.
Aquelles persones que es troben que sa casa ha estat afectada per l’incendi poden requerir l’assistència de la Policia Local i un agent els acompanyarà per avaluar la situació i els riscos eventuals
Recomanem estar pendents de les Xarxes Socials en els Perfils Ajuntament de Xàbia i Comunicació Xàbia per a actualitzacions sobre l’evolució de l’incendi i possibles canvis en aquest apartat.


Quan es restablirà el servei elèctric?

Està previst que IBERDROLA vaja restablint el servei elèctric a les zones afectades a partir del dimarts 6 de setembre a les 12.30. Cas que tinga vosté danys a la seua instal·lació, pot contractar la reparació i reclamar després la despesa al seu segur, cas de tindre'l.
Recomanem estar pendents de les Xarxes Socials en els Perfils Ajuntament de Xàbia i Comunicació Xàbia per a actualitzacions sobre l’evolució de l’incendi i possibles canvis en aquest apartat.


No tinc aigua. Quan es restablirà el servei?

AMJASA no ha efectuat talls genèrics en cap àrea, tan sols ha anulat el subministre a determinades vivendes que presentaven fugues importants. Si vostè no té aigua a casa és perquè hi ha fugues en la seua instal·lació interna.
Li recomanem que contacte amb la seua asseguradora i/o un fontaner de confiança. També pot contactar amb AMJASA, però l’advertim que els nostres serveis tècnics estan saturats en aquests moments i que l’assistència pot trigar unes hores.
Recomanem estar pendents de les Xarxes Socials en els Perfils Ajuntament de Xàbia i Comunicació Xàbia per a actualitzacions sobre l’evolució de l’incendi i possibles canvis en aquest apartat.


Quan es restablirà el servei telefònic?

No hi ha cap tall genèric del servei, de manera que qualsevol anomalia és deguda a problemes en la instal·lació de la vivenda. Recomanem que es pose en contacte amb el proveïdor del servei.

Com puc ajudar a les persones afectades?

En estos moments, la coordinació dels equips de voluntaris es fa a través de Creu Roja. Podeu posar-vos en contacte amb ells al telèfon 96 579 19 61.

Puc tallar els arbres cremats de la meua parcel·la?

Sí, es poden tallar. Per abocar les restes de jardineria heu d'anar a l'abocador dels Ramblars, el qual és gratuït per als particulars. En cas que s'habilitara un punt diferent s'informarà a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Xàbia.

Ma casa s’ha vist afectada. Què he de fer?

Li recomanem que contacte amb la seua assegurança de la Llar per als tràmits d’adequació. Si la vivenda es troba greument afectada i no és habitable pot contactar amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Xàbia on l’atendran i l’ajudaran a trobar una solució per a l’allotjament.
Recomanem estar pendents de les Xarxes Socials en els Perfils Ajuntament de Xàbia i Comunicació Xàbia per a actualitzacions sobre l’evolució de l’incendi i possibles canvis en aquest apartat.