Normatives

MUNICIPALS

 

EMPRESA

Normativa Estatal

Normativa Autonòmica

 

Més normativa i legislació en   http://www.portaldelcomerciante.com/es/articulo/normativa-comercial

 

EMPRENEDORS


Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social.