Objectes Perduts

Diàriament apleguen a les nostres dependències objectes com claus, telèfons, ulleres, dispositius electrònics, roba, carteres o xicotetes joies. Si trobes qualsevol efecte personal al carrer ens el pots portar per a que els nostres serveis d'objectes perduts el cataloguen i emmagatzemen a l'espera del seu propietari. De la mateixa manera, si trobes a faltar alguna cosa pots cridar-nos o vindre a comprovar si està ací.

Per reclamar qualsevol objecte és convenient poder mostrar un comprovant de compra, una fotografia del bé o qualsevol mostra que servisca per acreditar-ne la pertanyença (codi PIN, descripció d'alguna característica o altres)