Preguntes Freqüents

AL VOLTANT DE LA POLICIA

La Policia Local té competències en la mar?

Sí. L'article 225 del Real Drecret 876/2014 de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de Costes otorga als municipis la competència de "mantindre les platges i llocs públics de bany en les degudes condicions de netetja, higiene i salubritat, així com vigilar l'observància de les normes i instruccions dictades per l'Administració General de l'Estat al voltant del salvament i la seguetat de les vides humanes". Segons les normes de navegació i seguretat marítima en zones de bany i pròximes a la costa dictades pel Capità Marítim d'Alacant s'entén com a zona de bany la franja de mar contígua a la costa definida mitjançant el balizament adequat o, en absència d'este, la franja de mar contígua a la costa d'una amplària de 200 metres en platjes i 50 en la resta. Per això i en recaure en l'Ajuntament la competència respecte del salvament i seguretat de les vides humanes en estes zones, la Policia Local té competència directa.

De manera indirecta i fora de les zones ja anomenades, encara que la competència pròpia siga del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, la Policia Local, en observar un risc en la seguretat de la navegació o una infracció greu, en tant que Agents de la Autoritat que són, poden prendre les mesures que calguen i denunciar les infraccions.

Com puc obtenir un informe de la policia?

Pot obtenir un informe qualsevol persona implicada en una intervenció, un familiar i l'advocat o la companyia asseguradora en representació de l'implicat. En els dos últims casos cal autorització escrita de l'interessat. La sol·licitut pot fer-se en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.

AL VOLTANT DE LA CONVIVÈNCIA

Es pot donar de menjar als animals en la via pública?

No. Si a més genera brutícia en terrasses, finestres o altres equipaments, pot ser denunciable

Han d'anar amarrats els gossos en la via pública?

Sí, sempre.

Puc entrar amb el meu gos a un establiment públic?

No, excepte gossos pigall.

El meu veí fa soroll continuadament, què puc fer?

Si la situació no demana una actuació immediata podeu sol·licitar la comprovació acodint a les oficines de Policia Local o mitjantçant instància a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Si és urgent, aviseu directament a la Policia.

AL VOLTANT DE LA SEGURETAT

M'han furtat la cartera amb les targetes, què puc fer?

Posa't en contacte com més prompte millor amb el teu banc per que les anul·le o les bloquege. Després acodix al quartell de la Guàrdia Civil, avda dels Furs nº13 i fes la denúncia. Guarda la còpia ja qué amb eixe document podràs exercir les accions legals i reclamacions que pertoquen.

AL VOLTANT DEL TRÀNSIT

Part amistós

S'utilitza quan es produïx un accident de circulació sense ferit ni danys materials de consideració, que en eixe cas s'ha d'avisar a la Policia Local si l'accident passa en via urbana o a la Guàrdia Civil si s'ha produït en via interurbana.


El part amistós pot fer que els tràmits duren menys d'una setmana. En cas contrari, la gestió pot dilatar-se durant mesos i acabar als jutjats. Un part amistós no determina la responsabilitat del fet, ja que eixa tasca correspon a les asseguradores.

Per a emplenar el part

- Escriviu amb claredat, en majúscules i respectant la columna corresponent a cada vehicle

- Aporteu totes les dates possibles

- Useu només un formulari

- La columna central determina les circumstàncies de l'accident

- Apunteu les dades dels testimonis

- si hi ha més de dos vehicles implicats feu servir l'apartat 22/24

- Dibuixeu un croquis i assegureu-vos que no hi ha contradicció amb l'apartat de les circumstàncies

- Signeu les dos parts i guardeu còpia del part

- Si el sinistre es produïx a l'anada o a la tornada del treball, aviseu a l'empresa

- Crideu a la Policia si l'altra part no col·labora, no té segur, hi ha lesions o danys materials importants, si a l'altra part li falten documents o si cregueu que conduïa baix l'efecte de drogues o alcohol

- Teniu set dies per avisar a la vostra companyia asseguradora

- I sobretot... mantingau la calma