Òrgans Col·legiats

 

MANCOMUNIDADES Y OTRAS FORMULAS ASOCIATIVAS

MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA

REPRESENTANT: Francisco Moragues Buigues

SUPLENT: María Montserrat Villaverde Retamero


ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS FORESTALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REPRESENTANT: Maria Francisca Mata Sapena

SUPLENT: Josefa Gisbert Villaplana


CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

REPRESENTANT: Josefa Gisbert Villaplana

SUPLENT: Maria Francisca Mata Sapena


CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE LA MARINA ALTA

ALCALDE o REPRESENTANT: José F. Chulvi Español

SUPLENT: Antonio Miragall Espasa


CONSORCIO PARA LA RECUPERACIÓN ECONOMICA DE LA MARINA ALTA (CREAMA) (ART. 7 Y 8 ESTATUTOS)

VICEPRESIDENT/A: Marta Bañuls Toledo

VOCAL: Joaquín Segarra Fornés


CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 6 CONSORCIO A1

REPRESENTANT: Maria Francisca Mata Sapena

SUPLENT: Joaquín Segarra Fornés


OTROS ORGANISMOS

RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A

REPRESENTANT: Mª Francisca Mata Sapena

SUPLENT: Joaquín Segarra Fornés


COMITÉ LOCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

REPRESENTANT: Rita Berruti Fuentes

SUPLENT: Josefa Gisbert Villaplana


COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA RESERVA MARINA DEL CABO DE SAN ANTONIO (ART. 3 DECRETO 212/93)

REPRESENTANT: Josefa Gisbert Villaplana

SUPLENT: Maria Francisca Mata Sapena


JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE EL MONTGO

REPRESENTANT: José F. Chulvi Español

SUPLENT: Maria Francisca Mata Sapena


ORGANOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN

CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES PÚBLICS

REGIDOR/A O REPRESENTANT: Mª Montserrat Villaverde Retamero


CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

PRESIDENT: Francisco Moragues Buigues

REGIDOR/A: Mª Monteserrat Villaverde Retamero


COMISSIONS D'ESCOLARITZACIÓ

PRESIDENT/A: Mª Montserrat Villaverde Retamero

 

PLE DEL PATRONAT DE LA U.N.E.D. CENTRE ASSOCIAT DE DENIA

REPRESENTANT: Francisco Moragues Buigues

SUPLENT: Mª Montserrat Villaverde Retamero