Departament d'Educació

Casa de Cultura 
Plaça de Baix, 6
Telèfon 96 579 05 00 Ext. 3407 i 3410
Correu electrònic: educacio@ajxabia.org