Tarifes

A) SERVICIS ESPORTIUS EN EL PALAU MUNICIPAL D'ESPORT M.B.A.

EPÍGRAF 1.- ACCÈS A LES INSTAL.LACIONS DEPORTIVES.-

1º.- Accés i ús de la Sala Polivalent, sense monitor, de dilluns a diumenge:

-   Ús de la sala, per hora: 19,73 €

2º.- Accés i ús de la Sala de Ball, sense monitor, de dilluns a diumenge:

-   Ús de la sala, per hora: 15,63 €

3º.- Accés i ús de la Sala mixta, sense monitor, de dilluns a diumenge:

-   Ús de la sala, per hora: 20,94 €

EPÍGRAF 2º.- ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES, O CURSETS ORGANITZATS PER LA REGIDORIA D'ESPORTS EN EL "PALAU D'ESPORTS, AMB MONITOR:

1º.- Per Matricula, en cadascuna de les activitats:

-   Per persona: 8,25 €

2º.- Per mensualitat o trimestre, en cadascuna de les activitats:

a.- Torns d'un dia a la setmana:

-  Per persona, al mes: 14,06 €

-   Per persona, al trimestre: 39,68 €

b.- Torns de dos dies a la setmana:

-   Per persona, al mes: 22,30 €

-   Per persona, al trimestre: 62,82 €

c.- Torns de tres dies a la setmana:

-   Per persona, al mes: 28,93 €

-   Per persona, al trimestre: 78,52 €

d.- Torns de més de tres dies a la setmana:

-   Per persona, al mes: 37,18 €

-   Per persona, al trimestre: 95,05 €

El carnet d'usuari resultarà personal i intransferible, meritant la seua nova expedició, en cas de deteriorament o pèrdua, la quantitat de: 4,14 €

NOTA SEGONA.- L'ús de les taquilles del "Palau", només serà gratuït per als usuaris que abonen anualment les quotes d'accés a les instal·lacions o inscripció en les activitats fisicoesportives, meritant en qualsevol altre cas el seu ús, el pagament de les quantitats següents:

-   Al mes: 4,14 €

-   A l'any: 41,32 €

B) UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ COBERT:

EPÍGRAF 3º.- RESERVES DE PISTA:

 

1º.- Reserva de pista d'entrenament y/o competició:

 

a.- De tota la pista, de dilluns a diumenge:

-   De 16'00 a 23'00 h.: 79,86 € / hora

-   De 9'00 a 16'00 h.: 68,37 €/ hora

b.- De 2/3 de la pista, de dilluns a diumenge:

-   De 16'00 a 23'00 h.: 53,24 € / hora

-   De 9'00 a 16'00 h.: 45,58 € / hora

c.- De 1/3 de la pista, de dilluns a diumenge:

-   De 16'00 a 23'00 h.: 26,62 €/ hora

-   De 9'00 a 16'00 h.: 22,79 € / hora

2º.- Reserva de pista per a altres actes:

a.- De tota la pista, de dilluns a diumenge:

-  De 16'00 a 23'00 h.: 79,86 €/ hora

-   De 9'00 a 16'00 h.: 68,37 €/ hora

-   De 23'00 a 9'00 h. amb activitat: 79,86 € / hora

-   De 23'00 a 9'00 h. sense activitat: 68,37 € / hora

b.- De 2/3 de la pista, de dilluns a diumenge:

-  De 16'00 a 23'00 h.: 53,24 € / hora

-   De 9'00 a 16'00 h.: 45,58 € / hora

-   De 23'00 a 9'00 h. amb activitat: 53,24 € / hora

-   De 23'00 a 9'00 h. sense activitat: 45,58 € / hora

c.- De 1/3 de la pista, de dilluns a diumenge:

-  De 16'00 a 23'00 h.: 26,62 € / hora

-   De 9'00 a 16'00 h.: 22,79 € / hora

-   De 23'00 a 9'00 h. amb activitat: 26,62 € / hora

-   De 23'00 a 9'00 h. sense activitat: 22,79 € / hora

 

 

 

C) LLOGUER DEL "CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS".

Ús del camp de fútbol-11 per a entrenaments i partits, per hora: 52,80 €

Ús del camp de fútbol-7 per a entrenaments i partits, per hora: 35,20 €

Ús del camp de fútbol-11 per a entrenaments i partits, amb il·luminació,per hora:59,35€

Ús del camp de fútbol-7 per a entrenaments i partits, amb il·luminació, per hora: 40,00€

Ús del camp de fútbol-11 per a competicions amb espectadors, per hora: 75,45 €

Ús del camp de fútbol-7 per a competicions amb espectadors, per hora: 50,30 €

Ús del camp de fútbol-11 per a competicions amb espectadors, i amb il·luminació, per hora: 84,80 €

Ús del camp de fútbol-7 per a competicions amb espectadors, i amb il·luminació, per hora: 56,55 €

D) LLOGUER DEL "POLIESPORTIU MUNICIPAL" (PER HORA) .

-   Ús de la pista per a entrenaments: 21,25 €

-   Ús de la pista per a entrenaments, amb il·luminació: 24,05 €

-   Ús de la pista per a entrenaments en festius: 30,59 €

-   Ús de la pista per a entrenaments en festius, amb il·luminació: 33,39 €

-   Ús de la pista per a partits amb públic: 30,39 €

-   Ús de la pista per a partits amb públic, amb il·luminació: 33,19 €

-   Ús de la pista, partits amb públic en festius: 43,74 €

-   Ús de la pista, partits amb públic en festius, amb il·luminació: 46,54 €

-   Ús de la pista, partits i entrenaments per a entitats no inscrita en el R. Municipal: 26,56 €

-   Ús de la pista, partits i entrenaments, entitats no inscrita en R.M., amb il·luminació: 30,06 €

-   Ús de la pista per a actes no esportius: 42,50 €

-   Ús de la pista per a actes no esportius amb il·luminació: 48,10 €

 

 

E) LLOGUER DEL "CAMP DE FUTBOL DE TERRA B" (PER HORA) .

 

-   Ús del camp per a entrenaments: 19,96 €

-   Ús del camp per a entrenaments, amb il·luminació: 21,56 €

-   Ús del camp per a entrenaments en festius: 32,41 €

-   Ús del camp per a entrenaments en festius, amb il·luminació: 34,01 €

-   Ús del camp per a partits amb públic: 28,54 €

-   Ús del camp per a partits amb públic, amb il·luminació: 30,14 €

-   Ús del camp per a partits amb públic en festius: 46,34

- Ús del camp, partits amb públic en festius, amb il·luminació: 47,94 €

-   Ús del camp partits i entrenaments per a entitats no inscrites en R.M.: 24,95 €

-   Ús del camp partits i entrenaments per a entitats no inscrites amb iluminación: 26,95 €

-   Ús del camp per a actes no esportius: 39,92 €

-   Ús del camp per a actes no esportius amb il·luminació: 43,12 €

 

 

F) LLOGUER DEL "CAMP DE FUTBOL DE TERRA C" (PER HORA) .

 

-   Ús del camp per a entrenaments : 28,29 €

-   Ús del camp per a entrenaments en festius: 47,17 €

-   Ús del camp per a partits amb públic: 40,45 €

-   Ús del camp per a partits amb públic en festius: 67,45 €

-   Ús del camp, partits i entrenaments per a entitats no inscrita en R.M.: 35,36 €

-   Ús del camp per a actes no esportius: 56,58 €

G) LLOGUER DEL "CAMP MESQUIDES" (PER HORA) .

-   Ús del camp per a entrenaments: 17,12 €

-   Ús del camp per a entrenaments, amb il·luminació: 21,38 €

-   Ús del camp per a partits amb públic: 24,48 €

-   Ús del camp per a partits amb públic, amb il·luminació: 30,57 €

-   Ús del camp, partits i entrenaments per a entitats no inscrites en R.M.: 21,40 €

-   Ús del camp per a partits i entrenaments per a entitats no inscrites en R.M., amb il·luminació:  26,73 €

-   Ús del camp per a actes no esportius: 34,24 €

-   Ús del camp per a actes no esportius amb il·luminació: 42,76 €

 

J) LLOGUER DE LES PISTES DE "PÁDEL MUNICIPAL" (PER HORA) .

-   Ús de la pista per a entrenaments o partits: 10,00 €

-   Ús de la pista per a entrenaments o partits, amb il·luminació: 12,00 €

 

 

K) PRESTACIÓ SERVICIS ESCOLES ESPORTIVES

 

1) ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS

Programes esportius anuals per a xiquets i xiquetes de 6 a 15 anys, amb els continguts esportius de les especialitats de multiesports-natación, multiesports-escacs, handbol, bàdminton, tenis de taula, esgrima, gimnàstica artística, patinatge, futbol-sala, piragüisme, floorball-unihockey, tir amb arc, psicomotricitat, pàdel, mutiesports, natació, mini-tenis i altres.

-   Per persona, a l'any (el preu inclou una samarreta) : 70,00 €

S'establix la possibilitat del pagament fraccionat per a este tipus de programes sobre tres períodes trimestrals, sent el preu de:

-   Primer quatrimestre / persona.............................................: 35,00 €

-   Restants quatrimestres / persona.........................................: 35,00 €

 

2) ESCOLES D'ESTIU

Programes poliesportius per a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys.

-   Per persona i torn: 90,72 €

 

 

L) PRESTACIÓ SERVICIS D'ACTIVITAT AQUÀTICA -TERAPÈUTICA

 

Programa esportiu anual per a persones adultes, i xiquets i xiquetes amb continguts i mètodes, amb motiu de la readquisició d'una funció perduda o disminuïda a partir de l'activitat aquàtica.

-   Per persona, al mes, dos sessions: 25,38 €