Calendari Fiscal 2022

Del 14 de març al 30 de maig de 2022 a.i.

Primer període voluntari de pagament de deutes de dret públic (Impostos Vehicles Tracció Mecànica, Taxa Entrada Vehicles, Taxa Gestió Residus Sòlids Urbans)

Del 8 d'agost al 24 d' octubre de 2022 a.i.

Segon període voluntari de pagament de deutes de dret públic (Impost Béns Immobles Urbana i Rústica i Impost Activitats Econòmiques)

Descàrregues