Calendari Fiscal 2020

Del 6 de febrer al 31 de juliol a.i.

Primer període voluntari de pagament de deutes de dret públic (Impostos Vehicles Tracció Mecànica, Taxa Entrada Vehicles, Taxa Gestió Residus Sòlids Urbans)

Del 6 d'agost al 3 de desembre a.i.

Segon període voluntari de pagament de deutes de dret públic (Impost Béns Immobles Urbana i Rústica i Impost Activitats Econòmiques)

Descàrregues