Publicacions Municipals

La Biblioteca Municipal gestiona el fons de publicacions de l'Ajuntament. Una relació actualitzada del catàleg disponible es troba a l'ordenança fiscal que regula la seua venda.

Les persones interessades en l'adquisició d'aquests exemplars poden dirigir-se als punts de venda habituals: Museu Soler Blasco i llibreries de la comarca.També poden acudir a la pròpia Biblioteca realitzant prèviament el pagament en una entitat bancària amb el formulari d'autoliquidació, en la seua modalitat simplificada,  que pot descarregar-se en l'enllaç adjunt.

Seu electrònica