Organització municipal

Conega la composició i funcionament de la corporació Local. Actualment formada per l'alcalde i un total de 20 Regidors.