Com hem sigut elegits

El Consell de Xiquets, com a òrgan consultiu, està forma pels 22 representants que van ser triats de forma demacràtica de tots els centres educatius de X`bia i que van ser anomenats per l'alcalde el 27 de novembre de 2011. Tenen un mandat que dura dos anys, renovant-se cada any ija que al final de cada curs escolar, abandonen el consell els xiquets de primer secundànria i a l'inici del següent curs escolar es trien els nous candidats que estudien quinty de tal manera que cada any es renova l amitad dels seus membres.