Presentació

La trajectòria històrica i les expectatives de creixement vinculades a la comarca de la Marina en el seu conjunt i a Xàbia en particular fa que l'equilibri econòmic, social i ambiental s'hagi d'analitzar conjuntament des de diverses perspectives. Però aquestes qüestions, malgrat la seva rellevància, no sempre han estat tractades utilitzant criteris de desenvolupament sostenible ni escoltant explícitament l'opinió de les persones que conviuen

En aquest marc, l'Ajuntament de Xàbia ha iniciat el procés d'implantació de l'Agenda 21 Local, un projecte a mitjà i llarg termini que pretén planificar el desenvolupament del pobletenint en compte dues premisses:

- L'equilibri que cal mantenir entre el creixement econòmic, la cohesió social i la qualitat dels recursos naturals per garantir que les generacions que vindran podran tenir, almenys, el nostre nivell de qualitat de vida: SOSTENIBILITAT

El protagonisme que la veu de la gent del poble (veïns, empresaris, col·lectius) ha d'aconseguir en el debat sobre les qüestions que afecten i afectaran a aquesta qualitat de vida (mercat de treball, urbanisme, salut, educació, residus, aigua ...) : PARTICIPACIÓ

2010

2009

2008

2007

Descàrregues