Desenvolupament sostenible

Concepte
Trobem el concepte de desenvolupament sostenible en l'Informe *Brundtland, on es defineix com el desenvolupament que «nodreix les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per nodrir les pròpies.

Principis de sostenibilitat:
1. La biodiversitat ha de ser valorada i protegida.

2. El funcionament de la ciutat no ha de fer perillar la salut de les persones ni tampoc superar la capacitat de càrrega del medi ambient.

3. Els recursos han d'utilitzar-se d'una manera eficient, sense superar el ritme de renovació dels renovables i substituint progressivament als quals no ho són.

4. S'ha de fomentar l'establiment d'una aliança global amb les altres ciutats i els altres pobles per tal de preservar els sistemes naturals comuns de la Terra, com la regulació climàtica i la capa d'ozó, i per eliminar la pobresa.

5. Totes les persones han de tenir accés als béns i serveis bàsics d'habitatge, de salut, d'educació i de seguretat.

6. La ciutat ha de preservar la multiplicitat de funcions, fomentant la proximitat i la vida de barri perquè l'accés als serveis urbans no sigui a costa de degradar el medi ambient.

7. El treball s'ha de distribuir equitativament entre totes les persones -homes i dones- intentant, així mateix, que tots tinguin un accés a un treball remunerat amb un salari just i una contractació estable.

8. L'economia ha de ser diversificada i la dependència de l'exterior s'ha de reduir. Sempre que sigui possible, les necessitats s'han de satisfer preferentment amb recursos locals. -*homes i dons- *així s'intenta, a *més, que *tothom *tinga *accés a un *treball *remunerat *amb un *salari *just i una *contractació estable

Descàrregues