El forum

 

 

El forum. Com implicar-se?

Consisteix en un òrgan que tindrà com a principal objectiu fomentar el debat i arribar a un consens sobre els criteris de creixement sostenible que el poble assumirà, mitjançant el repartiment de responsabilitats entre tots els seus membres (dones, joves, col·lectius, autoritats locals, agricultors, caçadors, sindicats, industrials, etc).

Tota la gent de Xàbia (veïns a títol individual, col·lectius, empresaris) està convidada a implicar-se en el procés d'Agenda 21 Local, sigui el que sigui el seu grau de coneixement del procés, la disponibilitat de temps que tingui i l'opinió que defensa: qualsevol proposta d'enteniment per millorar el poble serà ben acollida.

La participació en el procés d'Agenda 21 Local de Xàbia pot dur-se a terme mitjançant diverses vies complementàries: ben assistint periòdicament a les sessions del Fòrum, ben aportant suggeriments a través de les bústies disponibles i de la web, ben emplenant l'enquesta de percepció ciutadana, o ben proposant noves alternatives que incentivin la participació de la gent.