GABINET PSICOPEDAGÒGIC

El Gabinet Psicopedagògic Municipal és un servici de prevenció, assessorament i intervenció, de caràcter públic i gratuït que es troba a disposició de tots els ciutadans residents a Xàbia i les seues institucions.

Les àrees d'intervenció que comprén són:

Individual

1. Intervenció psicològica i teràpia per a adults:

 • Crisis personals
 • Problemes afectius
 • Dificultats de comunicació
 • Presa de decisions
 • Resolució de conflictes
 • Assistència i teràpia continuada en processos de dolc (morts, pèrdues afectives, laborals)
 • Atenció i orientació a immigrants i la seua problemàtica pròpia.

 

2- Atenció psicològica als adolescents i el seu entorn.

 • Orientació personal en la web de Monjove"Jovens en positiu":
 • Afectivitat
 • Autoestima
 • Relacions personals Resolució de conflictes
 • Orientació personal vocacional i professional

 

3- Atenció psicològica y/o pedagògica a menors:

 • Trastorns de l'afectivitat
 • Trastorns de la conducta
 • Retards evolutius
 • Fòbies
 • Enuresis
 • Situacions de maltractament
 • Acaçament
 • Abusos
 • Abandons afectius

 

4- Orientación psicopedagógica a padres:

 • Estratègies i habilitats educatives
 • Modificació de conductes: zels, rabinades, pors, problemes de son i alimentació, etc.

 

5- Atención psicológica a las familias:

 • Processos de crisi o desestructuració
 • Processos de separació
 • Teràpia familiar
 • Mediació familiar

 

6- Realització de peritajes/informes judicials a requeriment de jutge.

Grupal

Esta intervenció comprén les àrees següents:

 • Formació familiar municipal: cursos per a pares, taules redondas...
 • Tallers educatius i tècniques d'estudi.
 • Teràpia amb grups de suport (en processos de morts, abusos, maltractament, separacions traumáticas...)
 • Conflictes laborals. Maneig de grups.
 • Programes de prevenció y/o intervenció amb minories.

 

Soci-comunitária

 • Atenció psicopedagògica a les Escoles Infantils.
 • Atenció psicopedagògica al Col·legi Mª Inmaculada.
 • Atenció psicopedagògica a l'E.P.A. (Escola per a adults) Grup Salut Mental
 • Atenció psicològica, formativa i/o preventiva a institucions: Cruz roja, P. local, Protecció civil.
 • Atenció psicològica, formativa i/o preventiva a associacions: ames de casa, jubilats, A.M.P.A.S,...
 • Intervenció en crisi o catàstrofes.
 • Proves de selecció de personal (Policia Local i tribunals municipals)
 • Participació i col·laboració en els programes de prevenció "Salut Integral" de la Regidoria de Joventut.
 • Participació en el Consell Municipal de "Salut del Jove".