L'Ajuntament de Xàbia presenta l'esborrany del Pla Acústic Municipal

19 ene 2021 El document –que estarà en exposició al públic- concreta les zones amb més problemes per soroll i proposa mesures correctores

L'Ajuntament de Xàbia acordarà en la pròxima Junta de Govern Local sotmetre a informació pública el Pla Acústic Municipal (PAM), un document estratègic que avalua el nivell de contaminació acústica en la població i divideix el municipi en àrees acústiques en funció dels usos consolidats i previstos del territori.

El PAM, que ha sigut presentat a tots els partits en comissió informativa, ara ha de passar un període d'informació pública perquè puguen presentar-se les al·legacions que es consideren. Una vegada siga definitiu, formarà part dels documents inclosos en l'ordenança municipal contra la contaminació acústica.

En trets generals, els mesuraments realitzats constaten que la font sonora que més problema causa és el trànsit rodat -especialment en període de temporada alta- i el moviment derivat pel turisme i l'oci. No obstant això, l'estudi apunta que el percentatge d'afecció “és molt inferior al de ciutats similars, fins i tot en temporada alta”. De fet, el percentatge de veïns afectats oscil·la entre el 0’6% (en temporada baixa i horari diürn) al 1’4% (en horari nocturn i temporada alta).

L'anàlisi concreta sis zones principals per al soroll de trànsit rodat (Carretera Cap de la Nau-Pla; Avinguda de Palmela; Enllaç Cap de la Nau-Pla-Carrer Milà; Enllaç Jorge Luis Borges – Pla; Accés a Xàbia des d'Avinguda Gata; Accés a Xàbia des de Jesús Pobre) i proposa mesures correctores que abasten des de reduir la velocitat màxima permesa, a la instal·lació de dispositius reductors de la velocitat o senyals interactius, conversió en zona de vianants de carrers, promoció de l'ús de la bicicleta i substitució dels vehicles de recollida de fem i neteja viària per camions accionats a gas, que resulten més silenciosos.

D'altra banda  , la major molèstia en horari nocturn (1’91%) és el derivat de l'oci també en període de temporada alta que es concentra  en les principals zones d'oci  (estudiades i identificades anteriorment) tant en el Centre Històric com en Duanes i en la Punta de l’Arenal on es concentren diversos locals.

Les mesures que proposa l'estudi és que l'a instal·lació de limitadors de soroll siga obligatòria i exigible per a discoteques, sales de festes,  pubs i bars amb equips de reproducció  sonora; també un control major del sistema d'aïllament o la imposició d'horaris per a les diferents activitats -que podran diferenciar-se per als períodes vacacionals o els períodes ordinaris- fins i tot perquè els locals amb zones obertes o terrasses hagen de tancar tots els seus tancaments externs.

Zona Acústicament Saturada (ZAS)

El pla acústic concreta el cas de la Punta de l’Arenal, on hi ha nombroses denúncies i queixes veïnals per l'elevat  nivell de soroll  existent per la concentració de locals d'oci i s'ha sol·licitat que siga declarada com a Zona Acústicament Saturada (ZAS).

La consultoria aclareix que aquest instrument legal no es pot utilitzar de manera  arbitrària, sinó que té un procediment perfectament reglat per a la seua declaració. En particular, s'ha de demostrar que en la zona se sobrepassen dues vegades per setmana durant tres setmanes consecutives o tres alternes en un termini de trenta-cinc dies naturals i en més de 20 dB els nivells d'avaluació per sorolls en l'ambient exterior establits.

L'empresa encarregada de l'estudi apunta que, durant l'estiu de 2020, ha pogut constatar mitjançant els mesuraments acústics mostrals i les visites de camp  realitzades “que no s'han  complit els requisits per a la seua declaració”. No obstant això es fa constar que la situació pot no ser representativa donades les condicions derivades de la crisis per la pandèmia del COVID-19, per la qual cosa s'aconsella repetir l'estudi quan es recupere un estat de normalitat.

Per a això es realitzaran mesuraments en continu almenys durant 1 mes (entre juny i agost), en dues ubicacions pròximes a les zones residencials, que determine l'ambient acústic de la zona i verifique els excessos requerits per a la declaració. A tenor dels resultats de l'Estudi previ, i en cas que es demostre el compliment de les   condicions, l'Ajuntament  començarà el tràmit de declaració  de la   Zona Acústicament Saturada, podent en aqueix cas començar les accions cautelars que considere necessàries.