Xàbia obri aquest divendres el termini per a sol·licitar les ajudes directes de l'Ajuntament de Xàbia a autònoms i mutualistes

06 ago 2020

Els autònoms i mutualistes de Xàbia poden sol·licitar des de demà divendres 7 d'agost les ajudes econòmiques de 1.500 euros que ofereix l'Ajuntament del municipi als afectats per les restriccions de l'Estat d'Alarma decretat per la crisi sanitària de la Covid19.

Segons ha explicat l'alcalde, José Chulvi, Xàbia ha dotat inicialment aquesta partida d'ajudes directes amb 1’5 milions d'euros amb càrrec als fons propis de l'Ajuntament i també ha previst un altre milió i mig per a ampliar-la en cas de necessitat. Es tracta doncs d'una de les quantitats més elevades que s'han pressupostat per a ajudes directes per la Covid19 a la  província d'Alacant.

Les sol·licituds poden presentar-se de manera telemàtica (es necessita signatura electrònica avançada) a partir del 7 d'agost a les 9 hores i durant 10 dies hàbils a través de la web www.ajxabia.com

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes incloses dins del Pla Integral per a la Reactivació econòmica i social del municipi (Recuperem Xàbia), els treballadors autònoms (inclosos els socis de societats mercantils, de comunitats de béns i de societats civils) que duguen a terme activitats empresarials i estiguen d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020, i hagen suspés l'activitat o l'obertura al públic de locals i establiments a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 març. I que aquesta activitat no s'haja vist compensada per increment de la facturació en el volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant.

VEURE LES BASES: http://ajxabia.com/bd/archivos/archivo3401.pdf

SEU ELECTRÒNICA: https://xabia.sedelectronica.es/info.0 Apartat: subvencionesTrámite: Subvencions a persones autònomes i mutualistes -COVID 19 - "Recuperem Xàbia" (veure tràmits destacats)

El Pla de Reactivació econòmica i social aprovat per unanimitat per l'Ajuntament de Xàbia amb l'objectiu d'ajudar els veïns de Xàbia a superar la conjuntura originada per la crisi sanitària de la Covid19 inclou a més d'ajudes directes altres mesures de foment econòmic com  un programa de manteniment de l'ocupació després de l'estiu per a empreses i autònoms, mesures tributàries com la suspensió temporal del pagament de taxes o bonificacions i la supressió de la taxa per l'ocupació de la via pública i possibilitat d'ampliar les terrasses hostaleres.