La Generalitat subvencionarà la rehabilitació del palauet gòtic de Xàbia conegut com la Casa dels Xolbi

19 jun 2020

La Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha inclòs la rehabilitació de la Casa dels Xolbi de Xàbia (coneguda popularment també com de la Candelaria) en la línia d'intervencions subvencionades Actuacions Urbanes 2020.

Aquesta convocatòria de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica està encaminada a desenvolupar projectes d'actuacions urbanes, especialment rehabilitacions d'edificis del patrimoni municipal, tant de caràcter social, cultural i/o històric.

Xàbia va presentar una memòria valorada de l'obra necessària per a sanejar integralment l'edifici, que en alguns punts està en precari. La intervenció, valorada en al voltant d'un milió d'euros, serviria per a sanejar l'estructura i la coberta, segellar clivelles i reparar les xarxes d'aigua o sanejament. Una vegada garantida la seguretat estructural de l'immoble l'Ajuntament de Xàbia plantejaria la seua reconversió en espai cultural.

La línia autonòmica d'ajudes Actuacions Urbanes s'organitza en dues fases. La primera aquest mateix any i implica que la conselleria s'encarregarà de la redacció del projecte d'execució de l'obra. El segon pas és el seu compromís de consignar pressupostàriament la seua execució a partir del 2021. En el cas –com aquesta reforma-  que l'obra supere els 500.000 euros, es planteja el cofinançament entre l'Ajuntament i l'Administració Autonòmica.

El palauet gòtic conegut com la Casa dels Xolbi està situat en l'encreuament entre els carrers Roques, Loreto i Escola, dins de l'espai antigament delimitat per les muralles i a pocs metres d'on estava el Portal de la Mar. L'edifici és una gran casa amb 34 habitacions de diverses mesures i funcions, repartides en quatre plantes i és un dels edificis més antics i interessants dels quals es conserven en la vila. Les transformacions i adaptacions que ha patit entre els segles XVIII i XIX no han modificat substancialment la seua aparença externa.

L'Ajuntament el va adquirir en 2005 i durant uns anys va acollir les oficines del Registre i Padró municipals fins que la deterioració –sobretot de les cobertes- van obligar a deixar la casa buida i a apuntalar l'edifici. Paral·lelament, el Museu Soler Blasco va realitzar tastos i sondejos per a documentar la llarga vida de la casa.

Un dels aspectes més interessants de l'edifici és el conjunt de grafits de caire popular apareguts sobre els arrebossats medievals de la casa, la gran majoria realitzats en carbonet i altres incisos amb una punta fina metàl·lica, i amb motius diversos: embarcacions, figures humanes, signes geomètrics, marques de comptes i d'escriptura.