Xàbia obri el 29 de juny el termini per sol.licitar plaça a l’Escoleta Municipal

16 jun 2020

La regidoria d'Educació de Xàbia informa que el proper dilluns 29 de juny obri el termini per a sol·licitar plaça en l’Escoleta Municipal. Els interessats tindran fins al 3 de juliol i hauran de fer-ho preferentment per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament: https://xabia.sedelectronica.es/

Els que no tinguen aqueixa possibilitat podran realitzar-la de manera presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) sempre prèvia sol·licitud de cita en el telèfon 966508851 i guardant les pertinents mesures de seguretat sanitària quan accedisquen a l'oficina municipal.

L’Escoleta Municipal L’Oroneta, situada al carrer Metge José Ferrándiz (darrere del Centre de Salut del poble) està dirigida a xiquets i xiquetes nascuts entre gener de 2018 i desembre de 2019.

La documentació obligatòria per a sol·licitar plaça és el DNI, NIE o passaport del pare i la mare, el llibre de família i per si hi haguera un excés de demanda i cal baremar entre els sol·licitants: documentació acreditativa de la situació laboral dels pares i autorització per a consultar a l'Agència Tributària el nivell de renda.  També (segons casos), el títol oficial de família nombrosa o monoparental o el certificat de grau de discapacitat de l'alumne o membres de la família.

L'Ajuntament de Xàbia publicarà del 13 al 17 de juliol a llista d'admesos en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i del portal municipal www.ajxabia.com