Unitat política a Xàbia per donar suport social i econòmic als afectats per la crisi del Covid19

17 abr 2020

Cada vegada que ens hem enfrontat a una emergència pública a Xàbia, tots els grups polítics han sabut respondre a una
Esta unió hui ha tornat a pendre forma en un acord pactat i signat per tots els portaveus municipals amb les 20 mesures amb les que l’Ajuntament donarà suport a les persones que queden en precari i impulsarà la reactivació econòmica després de la crisi del Covid19
Per als veïns de Xàbia tindre al seu Ajuntament al costat, a una veu, és una gran garantia front esta situació sense precedents.
#EsteVirusElParemEntreTots
Les 20 mesures:
1. Reforçar les ajudes d’emergència i dotar al departament de serveis socials dels recursos econòmics i humans necessaris.
2. Aprovar un pla d'ajudes directes als sectors econòmics afectats pel decret d'estat d'alarma.
3. Aprovar un Programa Social per a l'ocupació.
4. Aprovar un pla d'ajudes per al manteniment de l'ocupació a posar en marxa a partir del mes de setembre.
5. Sol·licitar a Govern d'Espanya i a tots els grups amb representació en el Congrés dels Diputats l'autorització per a poder destinar part del superàvit a plans de recuperació econòmica.
6. Posar en marxa des del departament de turisme una campanya de promoció per a reforçar la presència de turista nacional.
7. Fer costat a les associacions de comerciants i restauradors per a impulsar una campanya de potenciació de consum de producte local i de compres als comerços del municipi.
8. Suspendre el pagament de la taxa Ocupació Via Pública des del 14 de març. Estudiar i aplicar les devolucions corresponents.
9. Suspendre les taxes de l’escoleta infantil municipal, serveis esportius, serveis culturals, etc...i tots aquells que no s'hagen pogut prestar.
10. Ampliar en aquells casos que siga possible els terminis de pagament de taxes i impostos.
11. Aprovar en Junta General d’AMJASA el Fons Social d'ajudes al pagament dels rebuts de l'aigua.
12. Activar un pla de xoc a l'oficina tècnica per a accelerar i desbloquejar llicències d’obra, d’activitats i devolució d’avals.
13. Revisar els protocols d'atenció ciutadana, reforçant i implementant canals telemàtics, sense abandonar com és lògic l'atenció presencial.
14. Crear d'una Taula de Treball amb la participació d'un representant de cada grup polític i els representants de les associacions de comerciants i restauració de Xàbia.
15. Convocar juntes de portaveus setmanals per a fer seguiment de tots els temes relacionats amb els plans de recuperació econòmica i social.
16. Iniciar l'estudi de tots els impostos i tributs municipals per a determinar modificacions d'ordenances que permetrien ajudes, bonificacions, etc… per al 2021.
17. Inici d'estudi de mesures a prendre al llarg del 2021.
18. Estudiar la possible bonificació de les taxes i impostos urbanístics.
19. Estudiar la possible bonificació de la taxa d’apertura d'activitats.
20. Treballar per a diversificar el nostre model productiu i la nostra economia, impulsant com a primera mesura el desenvolupament del Polígon Industrial.