Xàbia redueix en un 15% la despesa pública en els sous dels càrregs públics

26 jun 2019 Hi haurà cinc edils alliberats i tres amb dedicació parcial

L'Ajuntament de Xàbia celebra demà el ple extraordinari amb el qual arrancarà formalment la legislatura. En la sessió s'acordaran les rutines que regularan l'exercici, es constituiran els cinc grups municipals i els diferents òrgans de govern. En la sessió també s'oficialitzarà la delegació d'atribucions proposada per l'alcalde, José Chulvi, en els regidors del govern local, així com el règim retributiu de la Corporació i del personal eventual.

En aquest aspecte, el pressupost total que destinarà el Consistori a les despeses en les nòmines dels òrgans de govern és de 506.000 euros, la qual cosa suposa un estalvi del 14’8% respecte a la passada legislatura (593.000 euros).

Segons la proposta a ple, hi haurà cinc regidors amb dedicació absoluta: Isabel Bolufer (Urbanisme, Escena Urbana i Cicle Integral de l'Aigua), Ximo Segarra (Hisenda, Contractació, Règim Intern, Centre Històric, Noves Tecnologies i Transparència), Pepa Gisbert (Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Mobilitat, Recursos Humans i Urbanitzacions), Kika Mata (Serveis, Obres, Atenció al Resident, Medi Ambient i Platges) i Montse Villaverde (Educació, Projectes i Subvencions, Igualtat, Infància i Joventut, Participació Ciutadana i barri del Freginal) que cobraran 45.000 euros anuals.

Respecte als edils amb dedicació parcial, hi haurà tres: Toni Miragall (Turisme, Patrimoni i Festes) percebrà 35.000 euros per una dedicació del 75% mentre que Rita Berruti (Serveis Socials, Sanitat i Arenal) i Marta Bañuls (Foment Econòmic, OMIC, Mercat Municipal, mercat ambulant, port, agricultura i pesca) tindran un salari de 25.000 euros per mitja dedicació.

La resta d'edils –inclòs l'alcalde- no s'han assignat cap salari, sinó que cobraran retribucions sobre la base de l'assistència a plens i comissions informatives. Els que ostenten delegació en el govern: el propi Chulvi, Quico Moragues (Cultura) i Alberto Tur (Esports, barri de Thiviers i Activitats) tindran un màxim de 1.759 euros mensuals (la mateixa quantitat que la passada legislatura) mentre que, com a reforç al paper de l'oposició, es puja en 100 euros mensuals a tots els edils dels altres partits; Així, el topall estarà en 1.359 euros si són els portaveus del seu grup municipal i en 979 euros quan siguen edils sense cartera ni càrrec de portaveu.

Quant al personal eventual, es proposa 7 càrrecs de confiança. Cinc d'ells com a col·laboradors administratius en els departaments d'urbanisme, serveis, festes, cultura o alcaldia, amb salaris de 26.315 euros; les altres dues places són de cap de premsa (30.000 euros) i cap de gabinet (35.000 euros).

El ple també servirà per a constituir els grups municipals - que aquesta legislatura són cinc- i nomenar als seus portaveus: PSPV (Isabel Bolufer), PP (Rosa Cardona), Ciutadans per Xàbia (Juan Ortolá), Compromís (Joan Cardona) i Ciudadanos (Enrique Escrivá).

També es formalitzarà la junta de govern, composta pels quals –en el següent ordre- també seran tinents d'alcalde: Isabel Bolufer, Ximo Segarra, Pepa Gisbert, Quico Moragues, Kika Mata, Alberto Tur i Montse Villaverde. I es designarà als representants municipals en consells i consorcis, i als membres de les comissions informatives, que amb 11 membres estaran compostes per 6 regidors socialistes, dos populars i un per cadascun dels altres grups polítics.

A nivell orgànic, i per a facilitar que els edils sense dedicació total a l'Administració puguen compaginar les seues funcions públiques amb el seu treball personal, s'ha condensat tota l'activitat en els dilluns. Així, totes les comissions informatives (Comptes, Urbanisme, Obres i Serveis, Cultura, Educació i Festes i Promoció Econòmica) seran en dilluns, com també les juntes de govern i els plens, que seran l'últim dilluns de cada mes a les 13 hores.