L'Ajuntament de Xàbia celebra la setmana vinent el ple per a aprovar l'exposició pública de les modificacions incloses en la versió preliminar del PGE

09 ene 2019 El document urbanístic incorpora canvis arran de les al·legacions i els informes sectorials

L'Ajuntament de Xàbia celebrarà el dimarts -15 de gener- un ple extraordinari per a aprovar l'exposició al públic de les modificacions introduïdes en la Versió Preliminar del Pla General Estructural (VP_PGE) després de la fase de participació pública realitzada.

Com explica la regidora d'Urbanisme, Isabel Bolufer, en aquest període s'han incorporat els informes de les administracions sectorials i el departament municipal i l'equip redactor han estudiat i respost les al·legacions rebudes,  proposant alguns canvis que atenen les demandes ciutadanes.

Ara, l'Ajuntament ha d'obrir un nou període per a la consulta pública d'aquestes modificacions en el qual els interessats podran presentar al·legacions relacionades amb les alteracions introduïdes a l'anterior proposta.

Aquest període d'exposició pública serà de 20 dies una vegada es publique en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) i -com ja es va fer en 2017- a més de consultar els documents en les oficines de l'Ajuntament (s'habilitarà una exposició a la Casa de Cultura) o en la web municipal, estarà acompanyat d'una campanya informativa i reunions explicatives tant en el Centre Històric com en Duanes i l'Arenal, mantenint així la vocació de transparència i participació ciutadana.

Una vegada superat aquest tràmit,  la proposta de Pla General Estructural es portarà a votació plenària per a la seua remissió a l'òrgan ambiental de la Generalitat Valenciana perquè el valide definitivament a efectes ambientals mitjançant la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica que es publicarà en el DOGV.

Recordar que el Pla General Estructural (PGE) és el document que determina com es pot utilitzar i ocupar el nostre territori municipal; on i com podem edificar o construir; quins espais són mereixedors de proteccions ambientals i paisatgístiques, quines són les infraestructures del territori, els espais lliures i d'esbarjo, els equipaments i les dotacions de rellevància