L'Ajuntament de Xàbia obri una via per a revocar la llicència d'obra a un restaurant en el Segon Muntanyar

01 oct 2018

L'Ajuntament de Xàbia ha obert una via per a revocar la llicència d'obra atorgada el passat mes de juliol a un edifici destinat a ús hostaler en l'avinguda Ultramar (Segon Muntanyar). Després de ser coneixedor del projecte, que ha despertat una forta oposició veïnal i que el propi executiu considera que pot distorsionar la idiosincràsia d'aquesta franja costanera, l'alcalde, José Chulvi, va demanar que es revisara a fons l'expedient administratiu i finalment s'ha trobat un camí per a anul·lar-la.

I és que, encara que la llicència es va sol·licitar el 30 de maig de 2017 a la vesprada (hores abans que es fera pública la versió preliminar del nou Pla General Estructural), les taxes corresponents a aquesta llicència es van abonar el 22 de juny, quan la nova normativa urbanística ja estava en fase de participació pública i consultes.

Tal com deixar clar l'Ordenança Reguladora Fiscal de Xàbia, es considera el pagament de la taxa com un requisit “essencial” per a tramitar la llicència. Per açò, els tècnics reconsideren la data de sol·licitud i entenen que és el 22 de juny, cosa clau en aquest expedient ja que, de forma paral·lela a l'exposició pública del nou Pla General, el ple va acordar suspendre durant dos anys les llicències i els acords de programació “en aquelles zones en les quals la nova ordenació no siga compatible amb l'antiga”, com és el cas de la zona afectada per aquest projecte.

Sobre la base d'açò, una resolució de l'alcalde planteja iniciar el procés per a revocar el permís i declarar lesiva la llicència atorgada el passat mes de juliol “per la incompatibilitat amb la nova ordenació i atès que podria causar perjudicis d'impossible o difícil reparació”.

Ara, es donarà audiència als promotors perquè formulen al·legacions si ho consideren i després, la resolució es portarà a votació de ple.