Els Serveis Socials de Xàbia van atendre en 2017 un total de 580 peticions d'ajuda familiar

09 feb 2018

El departament municipal de Serveis Socials de Xàbia ha fet balanç de l'any 2017, un exercici en el qual es van atendre un total de 580 de peticions de diferents ajudes socials i es va mantenir l'atenció permanent davant possibles casos d'absentisme escolar, maltractaments en la infància, adopcions, acolliment familiar, detecció de la desprotecció infantil o mediació en els instituts. També han estat actius els departaments de prevenció de drogodependències, atenció al migrant i l'oficina municipal de l'habitatge.

Respecte a les assistències, es van tramitar 112 casos d'ajuda a domicili i un total de 350  sol·licituds d'emergència social, de les quals van ser aprovades 328 i van rebre ajudes econòmiques per un total de 220.349 euros.

En matèria de pobresa energètica van ser 74 famílies les que van precisar el suport econòmic municipal (en quantia de 34.091 euros), mentre que també es van destinar 133.513 euros a rendes garantides de 44 persones, una ajuda que es brinda als quals malgrat percebre alguna prestació, no reuneixen uns recursos econòmics mínims per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna.

Des del departament que dirigeix Pepa Gisbert van sol·licitar diverses subvencions a la Diputació d'Alacant i de la Conselleria d'Igualtat, aconseguint un suport econòmic total de 664.129 euros per als serveis socials locals.

A més, aquesta regidoria ha implantat nous programes com Radars (per a la detecció precoç de persones majors soles que requerisquen ajuda o supervisió), aprovat un pla de drogodependències per als pròxims 4 anys i oferit nous cursos com el dirigit a estrangers que volen examinar-se per a obtenir la nacionalitat. Altres projectes empresos en l'últim any van ser l'adequació d'un nou local per al Cívic Punt de l'Arenal i d'una seu també nova per als tallers de malalts mentals crònics -Tapis- així com millores en la seu dels jubilats del poble.

Una  de les millores més important de l'any ha sigut l'ampliació de l'equip base d'atenció social amb un auxiliar administratiu, una treballadora social i una educadora social.