Avalem Joves Plus

AVALEM JOVES PLUS

• Contractacions EMCUJU: 1

• Contractacions EMPUJU: 1

 

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

 

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 

• Subvenció obtinguda: 17.207,40 Euros

• Nombre de contractes: 1

• Durada del contracte: Des del 28 d'agost de 2017 fins al 27 d'agost de 2018

• Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

 

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 

• Tècnic de informàtica: L'objecte del contracte consistirà a col·laborar amb el departament d'informàtica en el manteniment de sistemes, instal·lació de nous equips, actualitzacions de programari, supervisió funcionament i assistència a usuaris en la resolució del maneig d'aplicacions.

 

 

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

 

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 

• Subvenció obtinguda: 16.366,08 €

• Nombre de contractes: 1

• Durada del contracte: Des del 28 d'agost de 2017 fins al 27 d'agost de 2018

• Tipus de contracte: Contracte de Treball temporal

 

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 

• Administrativa: L'objecte del contracte consistirà a col·laborar amb el departament de Comerç en el manteniment de les bases de dades empresarials, i creació del registre de comerciants.

 

 

Ajuda cofinançada pel Fondo Social Europeu. Unió Europea.