Subvencions a esportistes locales

Convocatoria d' ajudes a esportistes locals

L'objecte de la present convocatòria, la dotació econòmica total del qual ascendeix a la quantitat de 12.000'00 euros, és la concessió d'ajudes a esportistes locals per a l'any 2020, sent la seva finalitat la de col·laborar en les despeses que la preparació i la formació esportiva exigeix als esportistes, convertits en referents i models per a la joventut, a fi d'afavorir el seu perfeccionament.

Descàrregues