Pressupostos

Consultar el pressupost general, exercici 2017

El Pressupost General de la Corporació de 2014 disposa els següents documents disponibles en pdf que podrà descarregar

Descàrregues