L'Ajuntament de Xàbia obri una borsa de treball d'agents d'Igualtat

17 feb 2017

L'Ajuntament de Xàbia ha obert una borsa de treball per a  agents d'igualtat amb la qual fer front a les necessitats temporals de personal que puguen sorgir.  Aquesta borsa està oberta a titulats en psicologia, sociologia, treball social o educació social que, a més, tinguen formació complementària com el màster o el doctorat en polítiques d'igualtat. Perquè les funcions d'aquest lloc laboral seran les d'encarregar-se de la informació i assessorament personalitzat a les dones sobre recursos o serveis, formació, orientació sociolaboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre homes i dones, així com la prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats. També informar i assessorar a dones per a la creació d'empreses o com millorar l'activitat empresarial o autònoma i el impuls i coordinació de les polítiques públiques en perspectiva de gènere, entre unes altres.

Les sol·licituds poden presentar-se per registre d'entrada (Avinguda Trenc d’Alba número 2) durant 20 dies naturals a partir del dissabte 18 de febrer. Les bases completes poden consultar-se en el tauló electrònic d'anuncis de l'Ajuntament www.ajxabia.com

CONSULTA LES BASES

Una vegada tancat el termini per a registrar les instàncies, un tribunal valorarà els mèrits dels aspirants (experiència professional, formació, coneixement del valencià i de llengües estrangeres) i farà pública la relació d'integrants d'aquesta borsa per ordre de puntuació

 

.